Świadomość konieczności dbania o zieleń miejską znacząco wzrasta w naszym społeczeństwie od lat 90-tych. Skutkiem tego jest zainteresowanie kształceniem i wzrost prestiżu społecznego dla zawodu ogrodnika. Czy każdy może nim zostać? Kim jest ogrodnik zawodowy?

Status zawodu – ogrodnik zawodowy

Pewne jest, że jego praca rozpoczyna się wczesną wiosną, kończy późną jesienią jednak zakres czynności różni się w zależności od pełnionej funkcji. Ogrodnik zatrudniony do projektowania ogrodów publicznych jak i prywatnych uwzględnia potrzeby poszczególnych roślin, tj. stopień nasłonecznienia, nawodnienia, rodzaj gleby. Wszystkie elementy muszą do siebie pasować pod kątem wizualnym, dlatego funkcja ogrodnika zawodowego wymaga kunsztu, wyobraźni oraz wiedzy specjalistycznej z zakresu florystyki. Specjalista ds. opieki nad terenami zielonymi odpowiedzialny jest za przycinanie krzewów, drzew, żywopłotów na różnych etapach ich wzrostu, regularny oprysk trawników oraz krzewów środkami ochrony roślin, sprzątanie, grabienie liści oraz śmieci pozostawionych na terenach zielonych, podlewanie krzewów, kwiatów, wysiew i sadzenie drzew. Może również wykonywać proste prace naprawcze, pielęgnacyjne na zadanym terenie, tj. malowanie i naprawa ogrodzenia z użyciem podstawowych sprzętów stolarskich, murarskich.

Ogrodnik zawodowy – Cechy charakteru

Osoby myślące o tym zawodzie powinny zastanowić się nad kilkoma cechami osobowości, których posiadanie znacznie przyczyni się do ich sukcesu i satysfakcji w zawodzie ogrodnika.

• Zamiłowanie do przyrody
• Wiedza ogrodnicza
• Wrażliwość estetyczna
• Pracowitość ( gotowość na pracę fizyczną)
• Systematyczność

Bez pierwszej cechy nie warto nawet zaczynać, luki w pozostałych zawsze można wypełnić przy odpowiedniej motywacji i pracy nad sobą. Zawód ogrodnika jest najlepszy dla skowronków, gdyż prace zaczynają się około godziny 6 rano.

Wykształcenie ogrodnika zawodowego

Starając się o pracę ogrodnika nie trzeba spełniać sztywnych, formalnych wymogów. Najczęściej wystarcza zawodowe wykształcenie ogrodnicze lub rolnicze, kursy doskonalenia zawodowego, bywa że do pracy przyjmowane są osoby o wykształceniu podstawowym z dużym zapałem do pracy i umiłowaniem tematyki ogrodniczej. Na stanowisko specjalisty ds. architektury krajobrazu potrzebne jest już wykształcenie wyższe oferowane coraz szerzej na polskich uczelniach. W ramach ciekawostki warszawka uczelnia, SGGW corocznie przyjmuje 4000 kandydatów na kierunek architektura krajobrazu.
Rosnące zainteresowanie i świadomość społeczna pokazują, że warto zainteresować się tym kierunkiem jeśli posiada się odpowiednie ku temu predyspozycje. A wszystko po to, by wnieść istotny wkład w ekologię i upiększanie zielonych terenów miejskich zarówno publicznych jak i prywatnych.