Projektowanie ogrodów

Kontakt z projektantem

Profesjonalne projektowanie ogrodów

Budowa i zagospodarowanie ogrodu wymaga planu. Przy projekcie i zakładaniu ogrodu mamy kilka fundamentalnych etapów: projektowanie ogrodu, zakładanie ogrodu i stała pielęgnacja ogrodu. Projektujemy także systemy nawadniania automatycznego. Na początku projektowania musimy zinwentaryzować teren pod ogród, na podstawie inwentaryzacji i rozmów rozpoczynamy prace projektowe i wykonanie ogrodu. W krótkim czasie projekt przeradza się w istniejący ogród.

Projektowanie ogrodów jest procesem etapowym

  • inwentaryzacja terenu pod ogród
  • przygotowujemy dokumentację zdjęciową
  • rozmowy z właścicielem ogrodu, określamy i precyzujemy oczekiwania co do wyglądu ogrodu
  • demonstracja koncepcji, szkice ogrodu
  • przygotowujemy projekt techniczny, są to rzuty ogrodu z roślinami, ścieżkami, architekturą itp.
  • przedstawiamy wizualizacje ogrodu
  • przedstawiamy kosztorys prac – szczegółowy kosztorys wykonania ogrodu, ilości i ceny materiałów, narzędzi, nakładów pracy.

Najczęściej pytają Państwo o cenę za projekt i budowę ogrodu. Projekt i wykonanie ogrodu nie są niestety sztampowe. Za każdym razem to inny wymiar prac. Żeby podać Państwu choć w przybliżeniu cenę musimy wiedzieć jaka jest powierzchnia ogrodu, jakie ma spełniać zadania i gdzie zlokalizowany jest ogród.
Prosimy wysłać e-mailem wiadomość z krótkim opisem, dodać zdjęcia i plan działki, jeżeli go Państwo macie. Na tej podstawie opracujemy wycenę na wykonanie projektu, instalacji nawadniającej i wizualizacje.

Następnie umawiamy spotkanie, w trakcie spotkania wykonamy pomiary, zdjęcia i inwentaryzację terenu. Omówimy wtedy Wasza wizję ogrodu, oczekiwania. W trakcie spotkania ustalimy niezbędny budżet.

W trakcie prac projektowych będziemy konsultować się z Państwem.

Współpracujemy ściśle z uznanym w kraju projektantem zieleni Panią Barbarą Wacławską – https://www.bwaclawska.pl